Training

Voor bedrijven is het belangrijk dat medewerkers loyaal zijn en zich thuisvoelen op het werk. Managers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de cijfers, maar ook voor het eigen welzijn en dat van hun teamleden. Teams bestaan uit mensen met heel verschillende achtergronden, waarbij iedereen zijn eigen tactiek hanteert om het hoofd boven water te houden.
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de rol die de individuele medewerker binnen het team speelt, gebaseerd op de gezinssituatie.
Begrip bij zowel managers als medewerkers waarom men op een bepaalde wijze reageert en wat voor effect deze reactie heeft op collega’s, helpt problemen voorkomen. Door middel van professionele coaching wordt men aangemoedigd om belangen zodanig te behartigen, dat er een goede balans ontstaan tussen privéleven en werk.