Meer informatie over de workshop Geweldloos Verzet

Folder (PDF)

Aanmelden

Betrouwbaar ouderschap bij gewelddadig
en destructief gedrag van kinderen en adolescenten

Ouders of opvoeders die worden geconfronteerd met agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Sommigen proberen het met berisping, dreigement en straf. Anderen kiezen de weg van overreding, acceptatie en begrip.

De keuze tussen de ‘harde' en de ‘zachte' aanpak leidt niet alleen tot polarisatie en verwijdering tussen ouders en opvoeders. Beide opvoedingsstijlen mislukken omdat die telkens ook tot escalaties leiden met de betrokken jongeren.

Geweldloos verzet is een leer die ontwikkeld werd in de context van de sociaal-politieke strijd (Mahatma Ghandi, Martin Luther King). Geïnspireerd door deze leer ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een benadering om agressief gedrag van kinderen te stoppen.

Er wordt afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende strekking. Escalaties worden voorkomen. Er wordt ouderlijke aanwezigheid in het leven van het kind aangeboden,waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!”

Haim Omer ontwikkelde verschillende methodieken om ouderlijke aanwezigheid en geweldloos verzet in de praktijk te brengen: de uitgestelde reactie, de aankondiging, de sit-in, doorbreken van geheimhouding, de telefoonronde, volgen, bevelen weigeren, verzoeningsgebaren, enz.

In korte, theoretische uiteenzettingen wordt in deze workshop een kennismaking geboden met de ideeën en werkwijze van geweldloos verzet. Deelnemers leren deze ideeën te integreren in hun eigen hulpverleningspraktijk. Er wordt geoefend via rollenspel.

Cursisten leren ouders te helpen een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover extreem gedrag van hun kinderen.