In-service training

Supervisie, Begeleiding & Coaching
De balans tussen gezin en werkplek

Bedrijven hebben te maken met reorganisaties, commercialisering, informatisering en steeds hogere werkdruk. Deze ontwikkelingen veroorzaken stress, chaos en twijfel bij de werknemers. In zulke omstandigheden is men geneigd terug te vallen op de bekende overlevingsstrategieën. De positie, die men vanuit de familiesituatie kent en die dus vertrouwd is, wordt opnieuw ingenomen.

Voor bedrijven is het belangrijk dat medewerkers loyaal zijn, zich thuis voelen op het werk en zich blijven ontwikkelen. Managers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de cijfers, maar ook voor het eigen welzijn en dat van hun teamleden. Teams bestaan uit mensen met heel verschillende achtergronden, waarbij iedereen zijn eigen tactiek hanteert om het hoofd boven water te houden. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de dynamiek tussen individuen en het team binnen de context van de werksituatie. En om te weten welke rol de individuele medewerker binnen het team speelt, gebaseerd op de gezinssituatie, en welke invloed er van socialisatieprocessen uitgaat.

Begrip bij zowel managers als medewerkers waarom men op een bepaalde wijze reageert en wat voor effect deze reactie heeft op collega’s, helpt problemen voorkomen. Door middel van professionele coaching wordt men aangemoedigd om belangen zodanig te behartigen, dat er een goede balans ontstaan tussen privé-leven en werk.

Supervisie of begeleiding kan bovendien gebruikt worden als preventief middel om te voorkomen dat een individu – of zelfs een hele afdeling – overspannen raakt. De feiten zijn niet altijd te veranderen, maar ze kunnen wel op een andere manier beleefd worden.

 

Success comes from good judgement,
Good judgement comes from experience,
Experience comes from bad judgement.
Waar ligt je loyaliteit, waar liggen je grenzen? Kom je in dit werk wel tot je recht? Je kunt eindeloos investeren zonder daar nieuwe energie door te krijgen. Op een gegeven moment is de bodem van de energiebron bereikt.
Het in vrijheid keuzes kunnen maken, maakt de weg vrij naar een gezond bedrijf met gezonde en productieve werknemers.